Details

Title

Wpływ ciśnienia powietrza roboczego na efektywność mechanicznejaktywacji procesu odsiarczania spalinInfluence of working air pressure on the efficiency of mechanical activation of theexhaust gas desulfurization process

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2013

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2013; No 1-2
×