Details

Title

Thermal and stress states in unsteady conditions of operation of therotors of ultra-supercritical parameter turbinesStany termiczne i wytrzymałościowe w nieustalonych warunkach pracy wirnikowturbin na parametry super-nadkrytyczne

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2013

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2013; No 1-2
×