Details

Title

Analiza obciążeń cieplnych podczas rozruchu nadkrytycznych turbinparowych z chłodzeniem zewnętrznymAnalysis of thermal loads during start-up in supercritical steam turbines withexternal cooling

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2013

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2013; No 1-2
×