Details

Title

Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identifier

ISSN 2299-9566

Source

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2013; No 2
×