Details

Title

Transfer wiedzy w rolnictwie a serwisyinternetowe – przykład eksploracji danychsieciowych

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2015

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identifier

ISSN 2299-9566

Source

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2015; No 1
×