Details

Title

Bałtyk a problem politycznego i ekonomicznego bezpieczenstwa II Rzeczypospolitej

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2012

Numer

No 2

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0025-1429
×