Details

Title

Tadeusz B ó r - K o m o r o w s k i, The Secret Army. The Memoirs of GeneralBór-Komorowski

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429
×