Details

Title

Remembering Katyn, Alexander E t k i n d, Rory F i n n i n, Uilleam B l a c k e r,Julie F e d o r, Simon L e w i s, Maria M ä l k s o o, Matilda M r o z

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429
×