Details

Title

Przestrzenie publiczne małych miast miejscem życia społecznego (spojrzenie urbanisty i architekta) - przykład Pobiedzisk
Public Spaces of Small Towns as the Place of Social Life (Urban Planner and Architect’s View) - Example of the Town Pobiedziska

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×