Details

Title

Główne założenia polityki spójności na lata 2014-2020

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 151

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 151
×