Details

Title

Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawabudowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacjaproblemu

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 153

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 153
×