Details

Title

Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategiipromocji miasta: studium rozpoznawalności logo i hasła „Łódź kreuje”

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 153

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 153
×