Details

Title

Informacje o Autorach

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 153

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 153
×