Details

Title

Funkcja turystyczna a poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce /<br /> Tourist Function vs. Level of Enterpreneurship in Rural Areas in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×