Details

Title

Przekonania nauczycieli na temat sposobów działania w zmieniającej się edukacji wczesnoszkolnej raport z badań.
Teachers’ beliefs related to the methods of operation in the changing early school education. Report on investigations

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Issue

tom LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identifier

ISSN 0081-6566

Source

Studia Pedagogiczne; 2011; tom LXIV
×