Details

Title

Beata Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Uniwersytet Szczeciń-ski. Rozprawy i Studia (DCCCLXX) 796, Szczecin 2012, 261 s. + mapa

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Issue

No 57

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2013; No 57
×