Details

Title

M. Magda-Czekaj, Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (na -icz, -owicz,-ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Issue

No 57

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2013; No 57
×