Details

Title

Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badań nad mikro- i makrotoponimią — podsumowanie XVIII Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Issue

No 57

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2013; No 57
×