Details

Title

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Numer

No 156

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×