Details

Title

METODOLOGICZNE I METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃNAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ– KONTEKST ROZRÓŻNIENIA PARADYGMATYCZNEGO
METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH IN TERMS OFRESEARCHING MANAGERS’ LOYALTY – THE PARADIGM CONTEXT

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Issue

No 158

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466

Source

Organization and Management; 2013; No 158
×