Details

Title

WSPÓŁDZIAŁANIE JAKO CZYNNIK WSPIERAJĄCY EKOINNOWACYJNOŚĆPRZEDSIĘBIORSTW
COOPERATION AS A FACTOR IMPROVING ECO-INNOVATION OF COMPANIES

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Issue

No 158

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466

Source

Organization and Management; 2013; No 158
×