Details

Title

Polityczne przyczyny kolonizacji polskiej w Bośni na przełomie XIX i XX wieku

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2013

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0078-866X

Source

Pamiętnik Słowiański; 2013; No 1-2
×