Details

Title

Jerzy Krzysztof Kos, „Ani centrum, ani peryferie. Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815”

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2016

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2016; No 4
×