Details

Title

Między narodem a ideą. Polityka mniejszościowawładz ZSRR w dziedzinie kultury i literatury w latach dwudziestychi trzydziestych XX wieku

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×