Details

Title

Walidacja kwalifi kacjizawodowych nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej na przykładzie certyfi kacji VCC

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 1
×