Details

Title

Recenzja: Andrzej W. Nowak, Krzysztof Abriszewski,Michał Wróblewski, Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersjinaukowo-społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 234,ISBN 978-83-232-3052-6

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 1
×