Details

Title

Znaczenie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 3
×