Details

Title

Wizualizacja publikacji naukoznawczych– na przykładzie wybranych artykułów z „Zagadnień Naukoznawstwa”

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

DOI: 10.24425/118033 ; ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 4
×