Details

Title

Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenianowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

DOI: 10.24425/118036 ; ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 4
×