Details

Title

Laboratory and Statistical Analysis of Chosen Concentrating Table Technological Parameters Influence on Coal Sludge Enrichment Process

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2016

Volume

vol. 32

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2016

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2016-0025

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2016; vol. 32; No 3

References

Szpyrka (2012), i Badanie wzbogacania depozytów mułów węglowych Energetyczna, Energy Policy, 15. ; Niedoba (2013), Elementy metodologii stosowania dwu i wielowymiarowych rozkładów właściwości materiałów uziarnionych do opisu wzbogacania węgli, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 155. ; Hycnar (2006), Paleniska fluidalne przykładem racjonalnego rozwiązywania problemu odpadów Energetyczna spec, Energy Policy, 9. ; Hycnar (2004), Kierunki racjonalnego zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych Energetyczna spec, Energy Policy, 7. ; Lutyński (2012), i in i Potencjał energetyczny zdeponowanych mułów węglowych Energetyczna, Energy Policy, 15. ; Niedoba (2013), a Statistical analysis of the relationship between particle size and particle density of raw coal Physicochemical Problems of, Mineral Processing, 49, 175. ; Blaschke (2012), i Problematyka depozytów mułów węglowych w Polsce Energetyczna, Energy Policy, 15.
×