Details

Title

Possibilities of Utilization of Aggregates and Extractive Waste from Hard Coal Mining at Janina Mine in the Process of Reclamation of Open-pit Mines

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2016

Volume

vol. 32

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2016

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2016-0030

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2016; vol. 32; No 3

References

Zuber (1994), i Matrix porosity as the most important parameter of fissured rocks for solute transport at large scales, Journal of Hydrology, 158, 19, doi.org/10.1016/0022-1694(94)90044-2 ; Szczepańska (1993), i Zanieczyszczenia środowiska wodnego siarczanami tworzącymi się na składowiskach odpadów górnictwa węgla kamiennego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 9. ; Grudziński (2012), Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej, Energetyczna Energy Policy Journal, 16, 87. ; Kaliski (2014), i in i Węgiel kamienny w polityce energetycznej Polski, Energetyczna Energy Policy Journal, 17, 7. ; Szczerbowski (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski mix energetyczny i efektywność energetyczna, Energetyczna Energy Policy Journal, 16, 35. ; Szczerbowski (2015), Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski, Energetyczna Energy Policy Journal, 18, 5. ; Góralczyk (2009), i Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania, Energetyczna Energy Policy Journal, 12, 145. ; Motyka (1998), A conceptual model of hydraulic networks in carbonate rocks , illustrated by examples from Poland, Hydrogeology Journal, 6, 469, doi.org/10.1007/s100400050169 ; Górecki (1985), Siarka w Polskich złożach węgla kamiennego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 1, 111. ; Tumidajski (2008), i in i Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 24, 245. ; Galos (2014), i Management of hard coal mining and processing wastes in Poland, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 30, 51.
×