Details

Title

Methodology of statistical study of the chemical composition of by-products of coal mining to assess their suitability as materials for reclamation

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2016

Volume

vol. 32

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2016

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2016-0038

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2016; vol. 32; No 4

References

Morga (2007), Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 23, 29. ; Kokesz (2010), Geostatystyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZW - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 26, 95. ; Strugała (2014), i in Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacania węgla kamiennego Polityka Energetyczna - in Polish, Energy Policy Journal, 17, 77. ; Mucha (2015), Interpolation and Sampling Errors of the Ash and Sulphur Contents in Selected Polish Bituminous Coal Deposit ( Upper Silesian Coal Basin - USCB, Archives of Mining Sciences, 60, 791, doi.org/10.1515/amsc-2015-0052 ; Mucha (2005), Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 21, 5. ; Marcisz (2013), Zawartość siarki całkowitej w złożach monokliny Zofiówki ( SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29. ; Klojzy (2016), - Karczmarczyk i in Możliwości zagospodarowania kruszyw i odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego ZG Janina w procesach rekultywacji wyrobisk odkrywkowych - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 32, 111. ; Mucha (2008), i in Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 24, 161. ; Marcisz (2015), Chlorine content in bituminous coal of Pniówek deposit from SW part of Upper Silesian Coal Basin -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 31, 95. ; Góralczyk (2009), Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania Polityka Energetyczna - in Polish, Energy Policy Journal, 12, 145. ; Dziok (2015), i in Rtęć w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 31, 107. ; Marcisz (2014), Zawartość fosforu w złożach monokliny Zofiówki ( SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 30, 67.
×