Details

Title

The Species Composition and Occurrence of Thrips (Thysanoptera, Insecta) on Winter Rye in Chosen Regions of Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2009

Volume

vol. 49

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2009

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-009-0041-1 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2009; vol. 49; No 3

References

Adomas J. (1981), Skład gatunkowy i dynamika występowania przylżeńców (<i>Thysanoptera</i>) na pszenicy jarej w okolicy Olsztyna, Ochrona Roślin nr, 2, 3. ; Gromadska M. (1971), Kształtowanie się liczebności populacji <i>Thysanoptera</i> na owsie, Zesz. Nauk. UMK, Toruń, Biol, 14, 119. ; Jackowski J. (2000), Thrips (<i>Thysanoptera</i>) on cereal species mixtures in the Opole region Poland, Pol. Pismo Entomol, 69, 377. ; Kąkol E. (2002), Występowanie i szkodliwość wciornastków (<i>Thripidae</i>) na pszenicy jarej. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 2, 647. ; Kąkol E. (2004), Occurrence of thrips on the winter and spring wheat in chosen regions of Poland, Acta Phytopat. Entomol. Hung, 1-2, 263. ; Luterek D. (1977), Przylżeńce występujące na zbożach, Ochrona Roślin nr, 7, 7. ; Mrówczyński M. (2005), Szkodniki zbóż — aktualne zagrożenie w Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 930. ; Miętkiewski R. (1991), Występowanie wciornastków (<i>Thysanoptera</i>) w kłosach żyta, pszenicy i pszenżyta oraz wpływ ich żerowania na niektóre właściwości fizjologiczne i skład chemiczny ziarna, Zesz. Nauk. s. Roln. WSRP Siedlce, 29, 187. ; Preisner H. (1964), Ordnung Thysanoptera (Fransenflűger, Thripse), 242. ; Schliephake G. (1979), Thysanoptera, Fransenflűger, 94. ; Speyer E. (1941), The external strukture of some <i>Thysanoptera</i> larve, Trans. R. Ent. Soc, 11, 559. ; Szaflińska D. (2002), <i>Thysanoptera</i> of cereals in central Wielkopolska, Acad. Sci, 50, 177. ; Walczak F. (2004), Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2003 roku. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 1, 496. ; Wałkowski W. (1991), Wzrost znaczenia szkodników zbóż w Polsce, Ochrona Roślin nr, 5/6, 17. ; Zawirska I. (1990), Wykaz Zwierząt Polski, 65. ; Zawirska I. (2000), Fauna and importance of thrips (<i>Thysanoptera</i>) for rye and winter wheat in Poland, J. Plant Protection Res, 40, 36.
×