Details

Title

Współczesny polski model bezpieczeństwa indywidualnego konsumentów na rynku energii – wybrane definicje oraz aspekty systemowe

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2018

Volume

vol. 21

Numer

No 1

Authors

Keywords

energetyka ; ochrona konsumenta w energetyce ; indywidualne bezpieczeństwo energetyczne konsumenta ; odbiorca wrażliwy

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2018.04.30

Type

Artykuły / Articles
×