Details

Title

Wpływ energetyki wiatrowej na generację energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Issue

No 4

Authors

Keywords

energetyka wiatrowa ; KSE ; praca interwencyjna ; interwencyjna rezerwa zimna

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.09.30

Type

Artykuły / Articles

Source

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; 2017; vol. 20; No 4
×