Details

Title

Innowacyjna technologia oczyszczania spalin z rtęci jako rozwiązanie sprostania wymogom stawianym przez konkluzje BAT/BREF w polskiej energetyce

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Issue

No 4

Authors

Keywords

rtęć ; moduły polimerowe ; instalacja pilotażowa ; sorbenty stałe

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.09.30

Type

Artykuły / Articles

Source

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; 2017; vol. 20; No 4
×