Details

Title

Rzeczpospolita Wzniosła. Zarys ekonomii resentymentalnej (o pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2018

Issue

No 2 (347)

Authors

Keywords

Rymkiewicz Jarosław Marek ; Wencel Wojciech ; Dakowicz Przemysław ; Sloterdijk Peter ; retoryka ; literatura narodowa ; resentyment ; Polska ; wspólnota narodowa ; amplifikacja

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2018.08.28

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/122701 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2018; No 2 (347)
×