Details

Title

Microtomography in morphological studies of small invertebrates

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2015

Volume

Vol XII

Authors

Keywords

micro-CT ; invertebrate ; X-ray ; morphology ; volumetric imaging

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233
×