Details

Title

Potametum pectinati Carstensen 1955 (Potametea class) in the limnocren karst spring, first location in Poland

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2017

Volume

Vol XIV

Authors

Keywords

water vegetation ; karst ; distribution ; phytosociology ; Central Europe

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2017; Vol XIV
×