Details

Title

The specific features of adolescent depression - from developmental reaction to clinical syndrome

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2008

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2008

Identifier

DOI: 10.2478/v10059-008-0019-2 ; ISSN 0079-2993

References

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual, Fourth Edition (1994). Washington DC: American Psychiatric Association. ; Beck A. (1967/1991), Depression causes and treatment. ; Bomba J. (1981), Psychopatologia i przebieg depresji u młodzieży, Psychoterapia, 1, 3. ; Bomba J. (1988), Rozpowszechnienie i obraz depresji u młodzieży we wczesnej fazie adolescencji, Psychoterapia, 1, 37. ; Bomba J. (1990), Przebieg rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego a występowanie zaburzeń psychicznych o obrazie depresyjnym u dzieci i młodzieży, Psychiatria Polska, 4, 7. ; Bomba J. (1986), Rozpowszechnienie i obraz depresji u dzieci i młodzieży w świetle bezpośrednich badań populacji nieleczonej, Psychiatria Polska, 3, 184. ; Jaklewicz H. (2001), Zaburzenia depresyjne u młodzieży w okresie transformacji społecznej, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 26. ; Kępiński A. (1974), Melancholia. ; Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne (1997). Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa. ; Namysłowska I. (2001), Leczenie zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 45. ; Pataki C. (1995), Childhood and Adolescent Depression: A Review, Harvard Revision Psychiatry, 3, 140. ; Seligman M. (1975), Helplessness.
×