Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy, Białystok, 14–15.11.2014

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2014

Wolumin

Tom 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2014

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×