Details

Title

Idea boskości władcy w ikonografii monet hellenistycznych

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2017

Volume

Rok LXI

Issue

Zeszyt 1–2 (203–204)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155

Source

Wiadomości Numizmatyczne; 2017; Rok LXI; Zeszyt 1–2 (203–204)

Aims and scope

Wiadomości Numizmatyczne’s primary role is to define standards for numismatic research in Poland and to introduce its results into the international exchange of humanistic thought in the broad sense. Since its inception, Wiadomości Numizmatyczne has published articles in Polish but also in established languages of scientific publication (English, French, German, Italian, Russian, Spanish) , which made the journal recognizable beyond Poland’s borders. However, in order to boost its international impact, the journal decided that the texts in the section “Articles,” starting from the 2020 volume, would be published in English (or another of the above languages), albeit with extensive summaries in Polish. Articles in the section “Materials,” which are related to the study of sources, will continue to be published in Polish with extensive summaries in English. An issue entitled Polish Numismatic News, carrying texts in English (or another of the above languages) is published every six years, for the International Numismatic Congress.

Editorial Board

Rada Naukowa

• dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, ORCID 0000-0002-4272-4117

• prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-0002-6698-1396

• dr Peter Ilisch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

• prof. Kenneth Jonsson, Instytut Archeologii i Kultury Antycznej, Uniwersytet Sztokholmski (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm University), ORCID 0000-0002-7112-3206

• prof. Mykolas Michelbertas, Uniwersytet w Wilnie (emeritus)

• prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID 0000-0001-9148-2751

• prof. Petr Vorel, Wydział Sztuki i Filozofii, Uniwersytet w Pardubicach (Faculty of Arts and Philosophy and the University of Pardubice), ORCID 0000-0002-6452-479X

• prof. Roman Zaoral, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze (Faculty of Humanities, Charles University, Prague), ORCID 0000-0001-7432-0929

 

Open Access Policy

Począwszy od 2021 roku czasopismo „Wiadomości Numizmatyczne” jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl) na stronie https://journals.pan.pl/wn.

Ponadto pod podanym adresem, w otwartym dostępie zamieszczono także starsze numery czasopisma (od 2008 roku). Sukcesywnie udostępniane będą również starsze zeszyty.
×