Details

Title

The Jesuit ‘ars educandi’ from a theatrical perspective (Jan Okoń , Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Civic Education in Jesuit College Theatres in the Polish–Lithuanian Commonwealth])

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2018

Issue

No 6 (351)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

725-729

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

30.04.2019

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2018.124781

Source

Ruch Literacki; 2018; No 6 (351); 725-729
×