Details

Title

The “Train Situation” as a Metaphor of Elena Dolgopyat’s Work. Russian Variant of Magical Realism

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Issue

No 1

Authors

Keywords

contemporary russian prose ; Elena Dolgopyat ; magical realism ; train ; journey ; reality ; existence

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

73-88

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.03.28

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2019.126547

Source

Slavia Orientalis; 2019; vol. LXVIII; No 1; 73-88

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×