Szczegóły

Tytuł artykułu

Teoria i praktyka wsparcia zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

Functional Urban Area (FUA) ; Integrated Territorial Investments (ITI) ; Sustainable Development Indicators (SDI) ; Cohesion Policy 2014–2020 ; Poland

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

316-327

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 316-327
×