Details

Title

It’s best to hide in plain sight, or the cultural life of Polish refugees in Hungary in 1939–1945 (A Review of Krzysztof Woźniakowski, W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945. Studia i szkice [Cultural Life of Polish Refugees in Hungary in 1939–1945: Studies and Essays])

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2019

Volume

t.22

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

129-133

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2019.08.20

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2019.129395

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2019; t.22; No 2; 129-133
×