Details

Title

Revitalization of the Historic Palace and Park in the Local Revitalization Program of Wejherowo (2008-2015)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Palace and park ; revitalization ; Wejherowo

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

239-253

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2018; tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast; 239-253
×