Details

Title

Universal Design in the Practice of Revitalization Processes

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

accessibility ; friendly space for everyone ; revitalization ; universal design

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

384-393

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×