Details

Title

Słowo wstępne

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2014

Volume

tom 31

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

9-10

Date

2014

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2014; tom 31; 9-10
×