Details

Title

Spuścizna Ludwika Gomolca (1914–1996) w zbiorach Biblioteki Kórnickiej

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2014

Volume

tom 31

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

209-211

Date

2014

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2014; tom 31; 209-211
×